Prosjekt mot hakkespettskader på trestolper med Statnett AS

Prosjekt mot hakkespettskader – Statnett AS avd Finnmark

Statnett ønsker å teste ut Live Work Consult AS sine produkter mot hakkespettskader i trestolper av hakkespetter. Det første prosjektet vi foregå i Finnmark hvor de har store utfordringer med at hakkespetter ødelegger trestolper, og dette arbeidet vil bli utført i uke 45.

Produkt mot hakkespettskader i trestolper

 

 

 

 

Live Work Consult AS vil være med i dette prosjektet og gi opplæring i bruk av produktene og delta aktivt i reparasjonsarbeidet.

Les mer her:

Ønsker du mer informasjon om dette produktet så ta kontakt med Ragnar på telefon +47 952 35 563.