UltraTEV Plus2 – kitt og tilleggsutstyr

Kitt og tilleggsutstyr til UtraTEV Plus2

UltraTEV Plus2 er et multifunksjon instrument som kan brukes til å raskt undersøke tilstanden til hele nettstasjonen og kontrollere at arbeidsmiljøet er trygt. Endringer i PD aktivitetsnivåer kan sammenlignes mellom utstyr og analyseres over tid, noe som gir en klar indikasjon om ytterligere undersøkelse er nødvendig.

For å imøtekomme dine behov tilbyr vi følgende kitt:

Kitt 1 – Metallkledd koblingsutstyr
Standard kitt for tilstandsvurdering av tavler og omfatter hodetelefoner og batteriladere

Kitt 2 – Metallkledd koblingsutstyr og kabler
Dette settet har flere eksterne sensorer og inkluderer en RFCT, gir rask og enkel tilstandsvurdering av kabler. Her kreves tilgang til jordet kabel.

Kit 3 – Metallkledd koblingsutstyr, kabler og utendørsanlegg
Med UltraDish ™ alternativ inkludert i Kit 3, kan PD aktivitet måles i felleutstyr (faste eiendeler), og gir en omfattende tilstandsvurdering

Kitt 4 – lokator sonde som kan legges til alle kitt over
Spesielt designet bæreveske med lokator sonde, inkl 2m og 6m ledning.

UltraTEV Plus Lokator sonde

Tilbehør som lokator sonden til UltraTEV Plus2 er designet for å festes til UltraTEV Plus2, slik at alle dine PD behov kan tas hensyn til i ett instrument. Lokator sonden brukes i forbindelse med UltraTEV Plus² TEV-sensoren for å finne kilden til PD-aktivitet, ved hjelp av tidsmessige målinger. Avansert programvare gjør at instrumentet enkelt kan lokalisere PD på flere utladning steder.

Annet tilbehør:
Flexi sensor utstyret blir brukt til å oppdage ultrasonisk PD aktivitet på steder
det er vanskelig å nå og hvor tilgangen er begrenset.

UltraDish utstyret blir brukt til å oppdage ultrasonisk PD aktivitet i høyspenningskabler eller på  avstand.

Kontakt sonden blir brukt til å oppdage PD  metall kledde kamre.

Miljø sensoren blir brukt til å måle lokal temperatur og fuktighet.

NFC koder kan bli brukt til å holde nøkkelinformasjon og resultater lokalt på utstyret.

De lavt profilede hodetelefonen er behagelig å ha på og er kompatible med andre PPE.

Ta kontakt for mer informasjon, pristilbud eller bestilling.
e-post:  post@liveworkconsult.no eller ring Ragnar på mob 95235563